Stichting Uro-Sur

Stichting Uro-Sur

Over de stichting
Vanaf 1995 is een aantal in Nederland werkzame urologen op regelmatige basis voor korte of soms langere periodes naar Suriname gereisd om een bijdrage te leveren aan de urologische patientenzorg aldaar bij ontbreken van eigen urologen in het land. Het waren in eerste instantie voornamelijk urologen die zelf uit Suriname afkomstig waren en een emotionele band met het land hadden. Dit resulteerde in de oprichting van stichting Urosur in 1998.

In de loop der jaren hebbeneen aantal autochtone urologen zich bij deze groep gevoegd. Vanwege het structurele karakter welke deze dienstverlening aannam was het nodig om daar een vastere vorm voor te creƫren, onder andere om ook de nodige middelen te verwerven , een serieuze gesprekspartner te zijn en voor de continuiteit in het algemeen.

Het besluit is toen door de initiatiefnemers genomen daartoe de stichting URO-SUR, uiteraard zonder winstoogmerk, op te richten.